Reszelski Festiwal Piosenki - MOK Reszel

 • 25 RESZELSKI FESTIWAL PIOSENKI

 • 23 EDYCJA

  W amfiteatrze, przy Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się 23 edycja Reszelskiego Festiwalu Piosenki. Koncert poprowadzili: Teresa Piątek i Damian Kaczmarczyk. Jurorami festiwalu, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski, byli: zdobywczyni nagrody Grand Prix Reszelskiego Festiwalu Piosenki -Anna Kulesza, ks. Krzysztof Bumbul i dziennikarz Gazety Olsztyńskiej, organizator eventów muzycznych - Marek Szamański. Podczas koncertu galowego Komisja oceniła 21 wykonawców prezentujących się w trzech kategoriach.

 • 23 RESZELSKI FESTIWAL PIOSENKI

 • 22 Reszelski Festiwal Piosenki - Reszel 2015

  Tegoroczny 22 Reszelski Festiwal Piosenki odbył się (7.06.2015r)w scenerii nowego placu oraz nowej sceny. Sezon artystyczny  został  w tym monecie otwarty. Na scenie zaprezentowało się 19 wokalistów ,którzy przez okres kilku miesięcy przygotowywali się do tego konkursu. Owocem ich pracy był werdykt jury. Tym razem oceniali: Mariusz Garnowski, Karol Tomczak oraz Ks. Krzysztof Jabłoński. Głównym sponsorem nagród byli: Burmistrz Reszla Pan Marek Janiszewski oraz  Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Beata Subocz.

 • 22 Reszelski Festiwal Piosenki

 • XXI Reszelski Festiwal Piosenki

  Reszelski Festiwal Piosenki po raz pierwszy zorganizowano w 1993 roku. Zainteresowanie festiwalem zarówno ze strony wykonawców jak i publiczności były na tyle duże, że przedsięwzięcie to powtórzono również w roku następnym i następnym, aż na stałe wpisało się w kalendarz imprez lokalnych. W sumie, na reszelskiej scenie wystąpiło ponad pół tysiąca solistów. 

 • XX Reszelski Festiwal Piosenki

  W 1994 roku, z inicjatywy instruktor Beaty Kilanowskiej, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się pierwszy Reszelski Festiwal Piosenki. Zainteresowanie tym przedsięwzięciem było na tyle duże, że powtórzono je również w roku następnym, a później w kolejnych latach i tak R.F.P. na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez MOK. W tym roku sygnał festiwalu zabrzmiał już po raz dwudziesty.