Szczegóły:

24 października 2015r po raz  jedenasty odbył się w Kętrzyńskim Centrum Kultury- Festiwal Młodych Wykonawców. Reszel reprezentowali w czterech kategoriach wiekowych wokaliści ze Studia Wokalnego MOK Reszel:Magdalena Demianiuk,Zosia Jabłońska,Aleksandra Kościelniak i Olga Łucek.  Dziewczęta pięknie się zaprezentowały i tym razem jury  nagrody przyznało: Oldze Łucek w kategorii Liceum -II miejsce oraz w kategorii: klas IV-VI Magdalenie Demianiuk- I miejsce. Nagrodzonym i występującym gratuluję że tak pięknie rozwijacie swój talent. Galeria foto:

W dniu 9.X.2015 w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Barcianach  uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim z panem Stefanem Sydorem ,który to opisał dzieje Barcian w latach powojennych. Opowieściom towarzyszył występ Włodzimierza Chmala który to swoim mini recitalem upiększył to spotkanie. Dodatkową atrakcją były  dawne zdjęcia przedstawiające dawne  życie Barcian pt.”Barciany we wspomnieniach. Pani dyrektor dziękujemy za zaproszenie dla nas to też była  lekcja historii. Galeria foto:

Od kilku lat w ostatnią niedzielę miesiąca września obchodzimy z racji przynależności do sieci miast  Cittaslow „Międzynarodowe  Święto Cittaslow”. W tym roku zorganizowano festyn na który zaproszono gości  wraz z programem artystycznym z okolicznych miejscowości oraz z Reszla. Imprezę swoim wystąpieniem otworzył Burmistrz Reszla Marek Janiszewski,który też objął honorowym patronatem tę imprezę. Potem nastąpiła część  artystyczna. 

Czytaj więcej...

W ramach projektu „W poszukiwaniu społecznej ekonomii wśród osób starszych Warmii i Mazur" w programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 prowadzimy zajęcia z Jogi. Grupa seniorów miała okazje uczestniczyć w takich zajęciach już w ubiegłym roku i właśnie to sprawiło,że  te zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zasługa to prowadzącego  Ryszarda Lewanowicza.

Galeria foto:

 

 

 

Rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu dla seniorów 55+.Celem projektu "W poszukiwaniu społecznej ekonomii wśród osób starszych Warmii i Mazur" jest podnoszenie aktywności społecznej i kompetencji potrzebnych do podnoszenia jakości życia osób starszych z 4 środowisk Warmii i Mazur to jest : Szczytna, Kętrzyna, Reszla i Bartoszyc. Projekt zajmuje się zwiększeniem potencjału kapitału społecznego drzemiącego w starszym pokoleniu i wykorzystaniu tego potencjału do rozwiązywania problemów wewnątrzpokoleniowych osób starszych oraz społeczności lokalnych. Zajęcia prowadzi znany olsztyński trener Zdzisław Gudojć.

Galeria foto:

Śladami gry miejsko - terenowej „ W poszukiwaniu Reszelskiej Czarownicy” Barbary Zdunk.Pamiętamy z dzieciństwa zabawy w plenerze nazywane biegiem na orientację, podchodami,w których wykonywane były różne zadania. Ci którzy działali w zuchach czy harcerstwie wiedzą jak to wyglądało. Zdobywało się wtedy sprawności ale trzeba było wykazać wiedzą i różnymi umiejętnościami.

Czytaj więcej...

Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprosiło do udziału w cyklu koncertów Kętrzyńskie Niedziele Artystyczne -Reszel  który reprezentowany był przez Miejski Ośrodek Kultury a w szczególności Studio Wokalne. Pierwszy koncert odbył się 26.07.2015r i wystąpili : Wiktoria i Mariusz Tyżlik, Marta Jałoszewska, Grzegorz Rzeszotko. Wszyscy śpiewali mini recitale.

Czytaj więcej...