Uroczystą mszą święta w intencji rolników i ich rodzin rozpoczęto tegoroczne dożynki gminne w Reszlu, po czym barwny korowód prowadzony przez poczty sztandarowe i starostów dożynek – Panią Dorotę Witek ze wsi Pieckowo i Pana Piotra Radeckiego z Zawid udał się do centrum miasta, gdzie kontynuowano święto rolników. Po tradycyjnym obrzędzie dożynkowym, w okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza Reszla – Marek Janiszewski przekazał rolnikom, przedsiębiorcom i pracownikom obsługi rolnictwa wyrazy uznania i podziękowania za codzienny trud i ciężką pracę, której efekty służą całej lokalnej społeczności.

Jednym z dowodów uznania były przyznane medale i wyróżnienia. Na wniosek Burmistrza Reszla, odznaczeniem resortowym ,,Zasłużony dla rolnictwa”, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował następujące osoby: Ewę Radecką, Zenona Chodań, Aleksandra Cybulskiego, Stanisława Godlewskiego, Marka Gerwatowskiego i Henryka Połubińskiego. W imieniu ministra, aktu dekoracji dokonał wnioskodawca – Marek Janiszewski i przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu – Beata Subocz.

Ponadto, na wniosek Rad Sołeckich i sołtysów, Burmistrz Reszla wyróżnił dziewięcioro rolników z gminy Reszel tytułem ,,Rolnik roku 2014”. Wśród nagrodzonych byli: Mirosław Piekuś, Piotr Kuszczak, Krystyna i Janusz Marczuk, Teresa i Zbigniew Lange, Bogumiła Olbryś, Krystyna i Tomasz Iwaniak, Bożena i Zdzisław Pawłowscy, Jan Świerkowski oraz Bogdan Pikulicki.

Nieodłącznym elementem każdych dożynek jest konkurs wieńcowy, który odbył się także podczas tegorocznego święta. Do konkursu o miano najładniejszego symbolu dożynek przystąpiło sześć Sołectw: Klewno, Robawy, Bezławki, Dębnik, Pieckowo, Zawidy i Rodzinny Ogród Działkowy ,,Rema”. W skład komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele podmiotów uczestniczących w konkursie. W ich ocenie na miejsce I zasłużył wieniec przygotowany przez Sołectwo Pieckowo. Oprócz nagrody pieniężnej, pamiątkowej statuetki, dyplomu i zdjęcia, wieniec ten będzie reprezentował naszą gminę na dożynkach poza terenem naszej gminy. Miejsce II przyznano sołectwu Robawy, a trzecie - Sołectwu Zawidy.  Pozostałe wieńce i kosz dożynkowy wyróżniono równorzędnymi nagrodami pieniężnymi.

Tradycyjnie, od kilku lat podczas dożynek Stowarzyszenie Kulturalne ,,Reszelanie” organizuje Festiwal Kultury Ludowej ,,Równianka”. Podczas VIII edycji tego projektu wystąpiły Zespoły Pieśni i Tańca: ,,Ełk”, ,,Dąbrowa”, ,,Puszcza Zielona”, ,,Węgojska Stróżka” i ,,Warmianki Sępopolskie”. 

Następnym punktem programu był koncert z okazji jubileuszu 5-lecia działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu zespołu ,,Zgrana Paka” oraz występ zespołu ,,CARTEZZ”.

Plenerową imprezę w Rynku zakończono dyskoteką, którą poprowadził DJ PAUL.

Galeria foto: