Pierwsze (wznowione po wieloletniej przerwie) Dożynki Gminne w Reszlu odbyły się w 2005 roku. Od tego czasu, święto plonów wpisało się na stałe w kalendarz lokalnych imprez i obchodzone jest corocznie na przełomie sierpnia i września.  Rolnicy z gminy Reszel świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Obchody rozpoczęto tradycyjnie – Mszą Świętą koncelebrowaną przez proboszcza Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu, ks. kan. Dyzmę Wyrostka oraz superiora Zakonu Zgromadzenia Jezusowego w Św. Lipce, o. Wiesława Kulisia. 

 

Podczas mszy poświęcono wieńce przygotowane przez mieszkańców naszej gminy. Po uroczystości kościelnej, dożynkowy korowód z udziałem pocztu sztandarowego, zespołów folklorystycznych, delegacji wieńcowych, lokalnych władz, zaproszonych gości i mieszkańców gminy Reszel przemaszerował na plac plenerowy, gdzie kontynuowano święta plonów. Tu staropolskim zwyczajem, na ręce gospodarza dożynek – Burmistrza Marka Janiszewskiego,  starostowie – Izabela Ptak i Wincenty Koziej złożyli upieczony z tegorocznej mąki bochen chleba. Gospodarz dożynek, obiecując dzielić chleb tak, by wystarczyło go dla wszystkich, aż do przyszłorocznych zbiorów - podziękował wszystkim rolnikom za trud ich codziennej pracy. 

Najprężniej działającym rolnikom, Burmistrz Reszla nadał tytuł ,,Najlepszy Rolnik Gminy Reszel - 2012”. Wyróżnienie otrzymali hodowcy trzody chlewnej - Państwo Janina i Krzysztof Gerwatowscy (sołectwo Zawidy), producenci mleka – Państwo Marzena i Grzegorz Pyrczak (sołectwo Zawidy), Państwo Olga i Jarosław Rozdziewicz (sołectwo Widryny), Państwo Sylwia i Marek Gerwatowscy (sołectwo Mnichowo), Państwo Grażyna i Roman Bieńkowscy (sołectwo Klewno), producenci zboża – Państwo Ewa i Piotr Radeccy (sołectwo Zawidy), Państwo Agata i Ireneusz Panamo (sołectwo Siemki), Państwo Maria i Aleksander Cybulscy (sołectwo Dębnik), Państwo Anna i Grzegorz Diakowicz (sołectwo Dębnik). 

Ponadto, za działalność ekologiczną, tytuł ,,Najlepszy Rolnik Gminy Reszel – 2012” otrzymali Państwo Barbara i Leszek Sikora (sołectwo Robawy). Corocznie, podczas obchodów święta plonów przygotowywany jest konkurs na wieniec dożynkowy. W tym roku swój udział w konkursie potwierdziło osiem Sołectw: Bezławki, Łężany, Klewno, Pieckowo, Robawy, Siemki, Widryny i Zawidy. Wykonane przez mieszkańców wsi rękodzieła, oceniała (zgodnie z regulaminem) trzyosobowa komisja. Tytuł Grand Prix, nagrodę finansową, pamiątkowy dyplom oraz możliwość reprezentowania Gminy Reszel na Dożynkach Powiatowych (gdzie zdobył trzecie miejsce) otrzymało Sołectwo Zawidy.

Pozostałe Sołectwa otrzymały wyróżnienia, nagrodę finansową i pamiątkowy dyplom. Sołectwo Pieckowo wyróżniono za misterne wykonanie wieńca, a Sołectwo Siemki za pomysłowość. Za nawiązanie do polskiej tradycji, jury wyróżniło wieniec z Bezławek natomiast za kolorystykę Sołectwo Robawy. Ponadto, za kolorystykę wyróżniono kosz z płodami rolnymi przygotowany przez Ogrody Działkowe Rema. Przedstawiciele działkowców, podobnie jak pozostałe Sołectwa otrzymali również nagrodę pieniężną i pamiątkowy dyplom. W czasie imprezy odbyło się szereg konkurencji sprawnościowych zarówno dla mieszkańców sołectw jak i odwiedzających nas gości. Wybierano też najlepszego sołtysa gminy Reszel. Został nim Wincenty Koziej z Dębnika. 

Tegoroczne dożynki gminne odbywały się wspólnie z festiwalem ludowym w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Reszelanie” projektu pn: ,,VI Festiwal Kultury Ludowej RÓWNIANKA i DOŻYNKI GMINNE” współfinansowanego z funduszu PROW.  Zgodnie z założeniami, w projekcie (pod okiem doświadczonych instruktorów) uczestniczyły też dzieci i młodzież z Zawid. Finałem ich udziału w warsztatach była prezentacja części obrzędu dożynkowego podczas Dożynek Gminnych i VI Festiwalu Kultury Ludowej „Równianka” w Reszlu. Oprócz występu zespołu ,,Reszelanie” imprezę uświetniły swym udziałem też inne zaproszone przez organizatora zespoły pieśni i tańca oraz kapele ludowe: ,,Rogóżanie” z Rogóża, ,,Perła Warmii” z Lidzbarka Warmińskiego, „Suwalszczyzna” z Suwałk, ,,Puszcza Zielona” z Łysych oraz „Gorące serca” z Bartoszyc. 

Galeria foto: