Pasjonaci z Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu przygotowali wszystkim zainteresowanym historią wyjątkową gratkę - specjalny numer „Gazety Reszelskiej” poświęcony wydarzeniom I wojny światowej w Reszlu i okolicy.

Najpierw była myśl: upamiętnić zbliżającą się setną rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej. Propozycji było kilka. Wydanie okolicznościowej gazety zaproponował dyrektor MOK, p. Artur Galicki. Pomysł szybko został zaakceptowany.

W paromiesięczną pracę nad gazetą zaangażowało się wiele osób. Bazą publikacji były teksty, których wyborem zajęła się Jolanta Grzyb. Na język polski przetłumaczył je katowiczanin, Łukasz Harmuszkiewicz. Panie, Małgorzata Chmarycz i Agnieszka Żyła, zrobiły ich polską korektę. Zgodę na publikację polskich tłumaczeń tekstów wyraziła redakcja niemieckiej gazety „Rößeler Heimatbote”, z której pochodziła ich większość.

 

Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, prof. Stanisław Achremczyk pozwolił na zamieszczenie obszernych fragmentów wydanej przez OBN książki pt. Pamiętnik Warmiaka. Zdjęcia wykorzystane w gazecie udostępnili: Jolanta Grzyb i Wojciech Kujawski.

Ze zgromadzonych materiałów, gazetę w tak oryginalnym, wyjątkowym kształcie opracowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury: Artur Galicki, Teresa Wicińska i Ireneusz Pawelczyk. A reszelska drukarnia „Jumar” „wypuściła” na świat jej 200 egzemplarzy.

W reszelskim zamku, ta szczególna gazeta została zaprezentowana na okolicznościowym spotkaniu. Rozpoczął je interesującą prelekcją na temat I wojny w Prusach Wschodnich, wyjątkowy gość, historyk, pan Aleksander Puszko.

Paczkę z numerem specjalnym „Gazety Reszelskiej” rozpakował historyk z zamiłowania, doskonały regionalista, pan Krzysztof Wołoszczak, który w ten sposób został uhonorowany za życzliwą pomoc i rady udzielane przez cały czas pracy nad gazetą. Następnie, pani Małgorzata Chmarycz przeczytała fragmenty artykułów, zachęcający do indywidualnej lektury całości tekstów. I w końcu...  egzemplarze gazety trafiły do rąk uczestników spotkania. Cieszymy się, że działając wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Reszlu sprawiliśmy, że historia naszego miasta „ożyła”, a wydanie okolicznościowego numeru „Gazety Reszelskiej” stało się lokalnym, szeroko akceptowanym i dyskutowanym, wydarzeniem – mówi prezes Stowarzyszenia Jolanta Grzyb. W swoim imieniu bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad gazetą oraz członkom naszego towarzystwa, którzy aktywnie włączyli się w organizację spotkania promującego gazetę. Dziękuję także panu Bartłomiejowi Marschallowi za miłe i życzliwe przyjęcie nas na reszelskim zamku.

Wydaniu Gazety towarzyszyła też wystawa prezentująca Reszel z okresu I wojny światowej. Ekspozycja prezentowana była w reszelskim zamku i Gimnazjum nr 1.

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu dziękuje drukarni ,,Jumar" oraz  wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie za pomoc w wydaniu dokumentalnego wydania ,,Gazety Reszelskiej"