Dni Reszla - MOK Reszel

  • 15-lecie programu „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”

    fot. Krzysztof MajcherJest miasteczko ponad rzeczką,to reszelskie jest miasteczko
    A w nim ludzie co odważnie śpiewać chcą.
    Tu się bawią ,tu śpiewają wszystkim wkoło radość dają.
    Dla nich śpiew przygodą życia wielką jest...